ANUNŢ – REÎNCEPEREA CURSURILOR

DECIZIA   Nr. 17  din  02.06.2020

Managerul  Școlii Populare de Arte și Meserii Bacău;

În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr.40 din 30.04.2004  privind înfiinţarea Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău;

Având în vedere prevederile art. 16, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.1 din 1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 24/14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control a infecţiilor, în contextual situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-COV-2;

În baza ORDIN NR. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-COV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă;

În baza ORDIN nr. 2879/967/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirusSARS-COV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii;

Având în vedere Dispoziţia Consiliului Judeţean Bacău, nr.283 din 31.08.2010 , de numire în funcţia de manager (director) începând cu data de 01.09.2010, emit următoarea:

DECIZIE

Art. 1 Se aprobă, reînceperea cursurilor pentru elevii Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău, începând cu data de 2 iunie 2020 cu obligativitatea respectării măsurilor privind prevenirea şi combaterea infectării cu virusul SARS COV 2, prevăzute în anexa prezentei decizii.

Art. 2 Pe perioada insituirii stării de alertă, la nivel naţional, se respectă de asemenea şi măsurile preventive dispuse cu privire la programul de lucru.

Art. 3  Prezenta Decizie se comunică personalului de conducere a instiuţiei care are obligaţia de a aduce la cunoştinţă tuturor salariaţilor spre a duce la îndeplinirea prevederilor din prezenta Decizie şi Anexa acesteia, pentru toată perioada Stării de Alertă, privind prevenirea şi combaterea infectării cu virusul SARS COV 2.

MANAGER,

PÂŢU OLGUŢA

 

Anexa 1 la Decizia nr. 17 din 2 iunie  2020

REGULAMENT PROPRIU DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A

ACTIVITĂŢILOR PENTRU PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ

Măsuri de prevenire şi combatere a infectării cu SARS COV 2

 1. Afişarea pe site-ul propriu al instituţiei a Deciziei nr. 17 din 2 iunie 2020 a Managerului Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău precum si a Anexei acesteia privind dispunerea măsurilor proprii precum şi a celor existente la nivel naţional.

Aceste documente  vor fi afişate şi la sediul instituţiei.

 1. La intrarea în curtea instituţiei se va face un triaj de către o persoană desemnată de conducerea şcolii, prin măsurarea temperaturii. În cazul în care există semen de boală acută respiratorie sau temperature este mai mare de 37,3 grade Celsius, conform Hotărârii nr. 24 din 14.05.2020 privind aprobarea instituirii  stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control a infecţiilor, în contextual situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS COV,  persoana în cauză este îndrumată către medical de familie şi i se interzice accesul în incintă.
 2. După triaj, fiecare persoană căreia i se permite accesul în incintă va trece prin covorul cu tavă de retenţie, în care va exista soluţie dezinfectantă pe bază de clor şi se va dezinfecta pe mâini.
 3. Cursanţii vor fi preluaţi de expert de la poartă şi vor fi conduşi în sala de curs, iar la finalizarea cursului vor fi conduşi de expert până la poartă ( în perioada 2-19 iunie 2020)
 4. Cursurile se vor desfăşura cu geamurile deschise în săli sau în aer liber (în funcţie de specialitatea cursului şi starea vremii).
 5. În interiorul instituţiei toate persoanele – angajaţi, cursanţi, colaboratori – vor purta mască de protecţie.
 6. În fiecare sector de lucru se vor afla un număr de maxim 3 persoane care vor păstra între ei o distanţă de siguranţă de minim 2 metri.
 7. Dezinfecţia suprafeţelor de lucru se va face la începerea activităţii şi apoi la fiecare 4 ore sau după terminarea fiecărei ore de curs cu dezinfectanţi pe bază de alcool sau clor. Încăperile se vor aerisi cel puţin odată la 4 ore. Pauza între un schimb/curs şi următorul schimb/curs va fi de ½ oră.
 8. Măştile se vor arunca doar în coşul special amenajat la poartă.
 9. Nerespectarea oricărui punct din prezenta procedură dă dreptul conducerii instituţiei de a lua măsuri de conformare , putându-se lua inclusive măsura interzicerii accesului în instituţie.
 10. Nu se admite intrarea în clădirea Şcolii altor persoane în afara angajaţilor, colaboratorilor şi cursanţilor.
 11. Orice solicitare, cerere, petiţie, etc. se va realize prin corespondenţă poştală sau e-mail scoaladeartebacau@yahoo.com, dar nu pe reţelele de socializare (facebook, messenger, etc.)
 12. Cursanţii din anii intermediari vor începe cursurile în luna septembrie 2020.
 13. Prezentul regulament va fi prelucrat cu tot personalul instituţiei, eliminându-se sau adăugându-se, după caz, alte norme şi măsuri specifice, care se vor adapta continuu celor dispuse de către Consiliul Judeţean Bacău precum şi celor dispuse de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţăşi vor fi aplicate până la dispunerea încetării lor odată cu dispariţia sau atenuarea efectelor contaminării cu SARS – COV 2, în temeiul hotărârilor CNSSU, sau a altor acte normative valabile.

MANAGER,

OLGUŢA PÂŢU

Comentarii

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Casuta GDPR este obligatorie

*

Sunt de acord