CONFIDENTIALITATE

Daca vom analiza si combina datele tale cu caracter personal, o vom face doar in conformitate cu prevederile legale aplicabile conform GDPR, care ar putea implica obtinerea unei prealabile aprobari sau confirmari si/ sau de informatii suplimentare din partea ta.

Tuturor vizitatorilor site-ului le sunt garantate drepturile in conformitate cu legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie. Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a Scolii Populare de Arte si Meserii Bacau, in cazul in care au furnizat date personale prin intermediul formularului de contact sau formularelor de comentarii, trimitand o cerere scrisa, datata si semnata la adresa Str. Caisilor nr.7, Bacau sau un email la adresa scoalapopularadeartebacau@yahoo.com.

La cererea expresa in scris / email a participantilor, Scoala Populara de Arte si Meserii Bacau se obliga:

sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 si GDPR privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; sa inceteze, in mod gratuit, prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Pentru inregistrarea eronata a datelor personale, Scoala Populara de Arte si Meserii Bacau nu isi asuma nici o responsabilitate.

CONTACT: scoalapopularadeartebacau@yahoo.com