Școala Populară de Arte și Meserii Bacău este o instituție cu personalitate juridică, publică, cu caracter educativ-cultural, care își desfășoară activitatea în concordanță cu strategiile culturale și funcționează în subordinea Consiliului Județean Bacău.

Misiunea Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău este de a asigura accesul neîngrădit la educaţie şi cultură a cât mai mulţi cetăţeni ai judeţului Bacău (prin oferirea de cursuri de educaţie permanentă în domeniul artelor, care să valorifice potenţialul creativ şi artistic şi care să ridice gradul de civilizaţie şi educaţie al oamenilor), de a oferi cursuri de educaţie permanentă, de a păstra cultura tradiţională şi creaţia populară, asigurând cetăţenilor judeţului  posibilitatea de a învăţa la orice vârstă în cadrul unei variante de educaţie organizate în alte forme decât în cele specifice sistemului naţional de învăţământ.

Desfășurarea activității Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău urmăreşte, în principal, realizarea următoarelor obiective:

 1. a) oferirea de produse şi servicii culturale diverse, pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală;
 2. b) conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial, prin activităţi cultural-artistice (spectacole, expoziţii, tabere de creaţie, festivaluri, schimburi culturale etc.);
 3. c) păstrarea prin programele de şcolarizare a specificului zonal şi a cerinţelor populaţiei deservite;
 4. d) educaţia permanentă de interes comunitar, în afara sistemelor formale de educaţie;
 5. e) stimularea creativităţii şi talentului cursanţilor de diferite vârste;
 6. f) dezvoltarea proiectelor bazate pe schimburi culturale la nivel judeţean, naţional şi internaţional.

În cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii Bacău își desfășoară activitatea  un număr de 19 referenți. Disciplinele sunt de lungă și de scurtă durată, după cum urmează:

 1. cu predare individuală:
 • canto muzică ușoară (durata, trei ani);
 • canto muzică populară (durata, trei ani);
 • instrumente de suflat (durata, trei ani);
 • pian (durata, cinci ani);
 • orgă (durata, trei ani);
 • chitară (durata, trei ani);
 • vioară (durata, cinci ani);
 • acordeon (durata, trei ani);
 • instrumente populare (durata, trei ani).
 1. cu predare colectivă:
 • pictură (durata, trei ani);
 • grafică (durata, trei ani) ;
 • design vestimentar (durata, trei ani);
 • iconografie (durata, trei ani);
 • teorie muzicală (durata, doi ani);
 • cusut-țesut (durata, trei ani);
 • actorie (durata, trei ani)
 • dans popular (durata, doi ani);
 • sculptură (durata, trei ani);
 • artă fotografică (durata, trei ani);
 • ceramică (durata, doi ani).

Școala Populară de Arte și Meserii Bacău poate organiza și cursuri externe, la solicitarea primăriilor și consiliilor locale, în orice localitate din județul Bacău.

Orele de studiu se desfășoară în timpul liber al cursantului.


Persoana responsabilă cu liberul acces la informațiile de interes public (Legea 544/2001): Aionesei Andreea Maria

Conform Deciziei nr. 30 / 01.04.2022, d-na Aionesei Andreea Maria, referent de specialitate, este numită ca Responsabil pentru liberul acces la informațiile de inters public, cu atribuții în soluționarea petițiilor și solicitărilor privind informațiile de inters public ale instituției.