Şcoala Populară de Arte şi Meserii  din Bacău este o instituţie cu personalitate juridică,  publică  cu caracter educativ – cultural, care îşi desfăşoară activitatea în concordanţă cu strategiile culturale şi funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Bacău.
     Desfăşurarea activităţii Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău urmăreşte, în principal, realizarea următoarelor obiective:
a) educaţia permanentă şi formarea continuă de interes comunitar, în afara sistemelor formale de educaţie, în domeniul artelor scenice şi vizuale, populare sau culte, în cel al meşteşugurilor tradiţionale, precum şi în alte domenii, care să satisfacă cerinţele comunităţii;
b) conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial;
c) oferirea de produse şi servicii culturale diverse, pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare;
d) cunoasterea si difuzarea culturii; promovarea tuturor formelor de expresie artistica, fie traditionale, fie contemporane si moderne precum: artele vizuale (pictura, sculptura, grafica, fotografia, grafica 3D, ceramica, artele decorative, etc), artele conceptuale;
e) promovarea culturii româneşti prin perpetuarea cunoaşterii şi recunoaşterii inepuizabilelor resurse artistice  şi spiritualeale judeţului Bacău;
      În cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău îşi desfăşoară activitatea un număr de 7 profesori, calificaţi pe următoarele discipline de lungă durată, cu predare individuală (3-5 ani):
canto muzică uşoară, canto muzică populară, pian, orga, vioară, acordeon, chitară, instrumente de suflat, instrumente populare.
      Discipline sunt de lungă şi scurtă durată, cu predare colectivă(1-3 ani): pictură, iconografie, grafică, design vestimentar.
     Şcoala Populară de Arte şi Meserii poate organiza şi cursuri externe la solicitarea primăriilor şi consiliilor locale, în orice localitate din judeţul Bacău.
     Orele de studiu se desfăşoară în timpul liber al cursantului.

Regulament de organizare si functionare Scoala Populara de Arte si Meserii Bacau