Comisia de jurizare a Festivalului Naţional-Internaţional “Armonii în timp” 2020

D E C I Z I E  Nr.   14   din 21.10.2020

Privind aprobarea comisiei de jurizare a Festivalului Naţional-Internaţional “Armonii în timp” 2020

 

Managerul Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău;

Având în vedere dispoziţiile Ordonanței guvernului nr. 51/1998 – privind îmbunătățirea  sistemului de finanțare a programelor, proiectelor, și acțiunilor culturale ale O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură precum și ale Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr.  29 /2020  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  pentru anul 2020. Văzând referatul nr. 598 /2020 prin care se propune aprobarea comisiei de jurizare a concurenţilor din cadrul  Festivalului Naţional-Internaţional “Armonii în timp”.

În temeiul  ROF al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău  conform anexei I la HCJ nr. 118/2020.

DECIZIE

Art. 1 Se aprobă comisia de jurizare a Festivalului Naţional –Internaţional „Armonii în timp”2020  în următoarea componență;

Președinte – MARINELA POTÂRNICHE  – Profesor/Inspector ISJ Bacău

Director Festival – OLGUȚA PÂȚU – Manager Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău

Membri – CLAUDIA MARTINICA –  Profesor muzică populară, Iaşi

–  ANA  SINCINSCHI – Profesor muzică uşoară, Şcoala Gimnazială nr. 10 Bacău

Secretar/Casier – Camelia Maftei

Art. 2 Prezenta decizie se comunică  managerului de proiect  și  persoanelor nominalizate.

 

MANAGER,

OLGUŢA PÂŢU